čo pre vás vieme urobiť

Ponúkame komplexné služby v členení expertízna - poradenská - konzultačná -školiaca činnosť pre organizácie pôsobiace v automobilovom a príbuznom priemysle hlavne z hľadiska ľudských zdrojov.

naše ciele

  • expertíznej činnosti vidíme v identifikácii a analýze aktuálneho stavu rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách
  • ťažiskom poradensko-konzultačnej činnosti je hľadanie odpovedí KDE a AKO realizovať výsledky expertíznej činnosti v automobilovom a príbuznom priemysle
  • naša školiaca činnosť - ako súčasť celoživotného vzdelávania - je zameraná na rozvoj manažérskych kompetencií a na osobnostný rozvoj účastníkov vzdelávacích a tréningových programov

cieľové skupiny:

  • manažéri na všetkých stupňoch riadenia v podnikovej sfére
  • zamestnanci v podnikovej sfére
  • ostatní záujemcovia o túto oblasť